Členské příspěvky

Rok 2020

Dospělí500,- Kč
Senioři 65 let a více200,- Kč
Děti200,- Kč

Členské příspěvky se platí na účet Sokola 2800997354/2010.
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení.