Členské příspěvky

2019členská
známka
Dospělí500,-
Senioři 65 let a více200,-
Děti200,-


2018členská
známka
sletová
známka
celkem
Dospělí500,-50,-550,-
Senioři 65 let a více200,-50,-250,-
Děti200,-50,-250,-


Členské příspěvky se platí na účet Sokola 2800997354/2010.
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení.