Kácení stromů dne 20.1.2024

Oznamujeme, že v sobotu dne 20. ledna 2024 bude zahájeno kácení stromů lemujících silnici na kraji pozemku parc. č.: 107/6 v kú Statenice.

Kácení je povoleno Rozhodnutím obecního úřadu obce Statenice na základě podané žádosti s přiloženým odborným dendrologickým posudkem, ze kterého vyplývá nutnost pokácení, a to ještě během stávajícího období vegetačního klidu.

Stromy určené ke kácení (označené čísly 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12) vykazují závažné defekty, zejména rozsáhlé hniloby báze kmene, silný náklon, přítomnost plodnic dřevokazných hub a rozsáhlé defekty v kosterních větvích. Vzhledem k exponovanosti lokality a perspektivě stromů nelze jiné opatření doporučit.

Napsat komentář