Pozvánka na valnou hromadu 23. 3. 2023

Valná hromada se bude konat ve čtvrtek 23. 3. 2023 od 18 hod. v Hospůdce na fotbalovém hřišti. K valné hromadě je možné připojit se vzdáleně pomocí odkazu:
https://meet.jit.si/VH-SokolStatenice-20230323

Program:

 1. Zahájení a schválení programu VH
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
 4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
 5. Zpráva kontrolní komise o hospodaření jednoty za uplynulý rok (včetně zprávy o
  pohybech, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty)
 6. Plán činnosti na další období a návrh rozpočtu na příští období
 7. Diskuze
 8. Návrh a schválení usnesení
 9. Závěr

Za výbor jednoty srdečně zve starostka Jana Špičáková

Napsat komentář