Valná hromada 25. 4. 2024

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Statenice svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 18:30 v Hospůdce na hřišti.

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a komisí
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Zpráva o činnosti TJ a jednotlivých oddílů
 5. Zpráva kontrolní komise, schválení účetní závěrky
 6. Plán činnosti na další období
 7. Návrh rozpočtu na další období
 8. Volby činovníků
 9. Diskuse
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Závěr

Napsat komentář