Zpravodaj č.1 2007

Slovo starosty TJ Sokol Statenice na uvítanou.

Vážení příznivci statenického fotbalu.

Je to opět tady. Začíná fotbalová soutěž na domácím hřišti. Tentokráte ale o něco výše. Hrajeme Okresní přebor Praha-západ, soutěž, kterou jsme opustili před dlouhými 24 lety. Od toho roku 1983 se ve statenickém fotbalu událo strašně moc. Pády, naděje, nesplněné cíle, někdy i beznaděj a strach, zda vůbec přežijeme. Ale fotbal ve Statenicích nikdy nepadl až na dno. Díky práci velkého množství funkcionářů, zaujetí hráčů, jsme neopustili své místo na fotbalové mapě okresu Praha-západ. Byla období, kdy jsme dosahovali na kýžený postup do Okresního přeboru, ale byla i období, kdy jsme byli na pokraji pádu do „pralesní ligy“. A i to se jednou povedlo. Ale znovu jsme se vyhrabali a zkoušeli jít výše. Naši III.třídu jsme si navykli hrát pravidelně, znepříjemňovat situaci favoritům bylo naše krédo, ale trápení a ztráty bodů s outsidery nás provázelo dlouhodobě. Takže jsme stále zůstávali tím průměrným mužstvem III.třídy, skupiny B okresu Praha-západ. Dnes jsme o stupínek výše, náš vysněný cíl byl splněn. Hrajeme Okresní přebor Praha-západ. Jak k tomu došlo, není třeba našim věrným příznivcům nějakým způsobem komentovat. Spíše bych chtěl říci několik slov k tomu, co chceme mimo fotbalovou kvalitu předložit Vám, našim věrným.

Především Vás asi překvapuje, že vydáváme první číslo našeho Zpravodaje. Výbor naší Tělocvičné jednoty se snaží hledat cesty, jak zpestřit pobyt fanoušků na našem stadionu a jak daleko více informovat o aktuálních záležitostech, které se týkají našeho klubu. Proto jsme rozhodli, bez jakýchkoliv zkušeností, že půjdeme do vydávání fotbalového zpravodaje. Protože ty zkušenosti nemáme, buďte prosím ve svých soudech trpěliví. Ale přijímáme i jakoukoli kritiku, ale především nápady, myšlenky a spolupráci. Představa výboru naší TJ je taková, že budeme publikovat informace o dění ve fotbalové části našeho Sokola, ale chceme Vás seznamovat i s prací výboru, záměry a jejich realizaci v rozvoji materiální základny naší jednoty, ekonomickými výsledky a řadou dalších činností, kterými se náš klub prezentuje. Uvítáme i příspěvky našich příznivců, členů, ale i třeba názory z hostujících klubů. Pravidelnými rubrikami zpravodaje budou výsledky a tabulky našeho A mužstva, ohlasy diváků, ale i rozbory a vyjádření trenérů a reakce hráčů po odehraných utkáních. Chceme seznamovat se statistickými ukazateli, případnými disciplinárními postihy našich hráčů atd. Postupně bychom rádi zapracovali i fotodokumentaci z jednotlivých utkání.. Samozřejmě budeme ve zpravodaji prezentovat naše sponzory. Věříme, že vydávaný zpravodaj bude pro Vás mimo již dobře zavedenou tombolu dalším vítaným zpestřením pobytu na hřišti ve Statenicích.

Dále bych Vás chtěl informovat o některých věcech, které v současné době výbor naší jednoty řeší a které se dotýkají i Vás fanoušků. Je to především rozhodnutí o tom, že doprava na hřiště soupeřů bude organizována odvozem autobusem z autobusové zastávky u prodejny ve Statenicích. Rozpis je součástí tohoto prvního čísla zpravodaje. Samozřejmě, že jde o společnou dopravu hráčů a fanoušků. Předpokládáme, že se všichni lépe poznají.

Další věcí, která nás trápí, je kvalita trávníku na našem hřišti. Protože se dlouhodobě nevěnovala pozornost biologickému stavu porostu, došlo v letošním roce k přemnožení některých druhů rostlin až téměř k likvidaci trávy. Proto byl proveden postřik selektivními herbicidy a prohnojení trávníku a počítáme, že v příštím roce bude položen nový trávník v místech brankovišť.
Jistě jste si všimli, že na zábradlí okolo hřiště byly vybudovány plochy, určené k prezentaci našich dalších potencionálních sponzorů.
Pro lepší prezentaci fotbalových zápasů budou ve větším množství vylepovány plakáty. Při zápasech budou nabízeny klubové odznaky. Přemístíme losování tomboly do prostorů hlavní tribuny na podium.

Tolik ve stručnosti vážení příznivci na úvod letošní soutěže. Samozřejmě jsem si vědom, že pro Vás bude největší spokojenost, pokud budou naši borci vyhrávat. My všichni věříme, že tomu tak bude. Mužstvo bylo posíleno, práce trenérů pánů Simmera a Dvořáka je systematická a především koncepční. Nestanovujeme si žádné závratné cíle. Poznáváme soutěž o patro výše a chceme se v ní minimálně zabydlet . Jsem přesvědčen, že tomu tak bude. A prosím, aby Vaše přízeň nám k tomu výrazně napomohla.

Vážení příznivci statenického fotbalu. Pojďme do nového soutěžního ročníku se zdravým optimismem. Respektujme ale i kvality soupeřů a od toho objektivně hodnoťme i naše možnosti. Potom bude u nás na hřišti ve Statenicích pořád dobrá nálada. A proto ten fotbal chceme všichni dělat.

Dopředu děkuji za Vaši podporu a věřím, že tato podpora se Vám vrátí pocity radosti z dobrých výsledků našich fotbalistů.

Všechny Vás zdraví starosta TJ Sokol Statenice
Mirek Poláček

Proto: Nejlepší jsou v republice, TJ Sokol Statenice.

Napsat komentář