Valná hromada 2. 6. 2021

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Statenice svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat ve středu 2. 6. 2021 od 17:00 hodin v Hospůdce na hřišti a která je určena všem členům naší sokolské jednoty.

Program:

  1. Zahájení a schválení programu mimořádné VH
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Fotbalová přípravka
  4. Oddíl všestrannosti
  5. Granty z obce
  6. Hospodářské záležitosti (hřiště, pozemky)
  7. Diskuze
  8. Návrh a schválení usnesení
  9. Závěr

Za výbor jednoty Vás srdečně zve
starostka Jana Špičáková

Napsat komentář