Školení a semináře Ústřední školy ČOS

Ústřední škola České obce sokolské je zřízena Českou obcí sokolskou jako její vzdělávací a školící útvar. Uskutečňuje vzdělávací, pedagogickou, organizační, výzkumnou a konzultační činnost v problematice tělesné výchovy a sportu pro potřeby zřizovatele. Jejím sídlem je Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1.

ÚŠ ČOS zajišťuje kurzy, školení, doškolování a semináře pro členy ČOS i pro jiné spolky a organizace. Obsah této přípravy vychází z příslušné pedagogické dokumentace, pokynů a směrnic ústředních orgánů státní správy, zejména MŠMT ČR a dohody se zadavatelem jednotlivé vzdělávací akce.

Od roku 1994 je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a na základě pověření ministerstva má oprávnění k vydávání dokladů o získané kvalifikaci, které mají celostátní platnost.

Školení jsou většinou vícedenní vzdělávací akce pro budoucí sokolské cvičitele, trenéry nebo činovníky. Základem je školení v rozsahu 50 hodin, které opravňuje k samostatnému vedení cvičebních jednotek v sokolských tělocvičných jednotách. Školení II. třídy jsou v rozsahu 150 hodin a jsou akreditována MŠMT a mohou být podkladem k vystavení živnostenského oprávnění. Pokud není uvedeno jinak, školení jsou pořádána v Praze.

Seznam školení a seminářů a další podrobnosti naleznete na https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru.

Napsat komentář