Valná hromada 25.3.2021

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Statenice svolává volební valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 25. 3. 2021 od 18:00 hodin v Hospůdce na hřišti a která je určena všem členům naší sokolské jednoty. Součástí valné hromady je i volba nového vedení na další období.

K Valné hromadě je možné připojit se vzdáleně (preferovaný způsob) pomocí odkazu
https://meet.jit.si/VH-SokolStatenice-20210325 za předpokladu, že dotyčný člen při vstupu do online místnosti vyplní své celé jméno i příjmení a ověří se vizuálně a hlasově.

V návaznosti na opatření (usnesení Vlády ČR) vedoucích k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění Covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, vydává vedení České obce sokolské ke konání volebních VH pokyny:

Usn. vlády ze dne 26. února 2021 č.216 o přijetí krizového opatření Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění Covid-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění Covid-19 s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

 1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
 2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru 4 SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2. Tyto testy musí být provedeny 22.3.2021 nebo později,
 4. zasedání se zúčastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba mandátové komise, návrhové komise a volební komise
 4. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
 5. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
 6. Zpráva kontrolní komise o hospodaření jednoty za uplynulý rok (včetně zprávy o majetkových pohybech, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty)
 7. Plán činnosti na další období a návrh rozpočtu na příští období
 8. Stanovení délky funkčního období
 9. Volba starosty, místostarosty, jednatele a členů Výboru a kontrolní komise a jejich náhradníků
 10. Volba vyslanců do Valné hromady župy a kandidátů na činovníky župy a ČOS
 11. Usnesení
 12. Diskuse
 13. Závěr

Za výbor jednoty Vás srdečně zve starostka Jana Špičáková.

Napsat komentář