Valná hromada 12.3.2020

Zveme všechny členy TJ Sokol Statenice na valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 12. března 2020 od 18:00 v Hospůdce na fotbalovém hřišti.

Program valné hromady:

  1. Zahájení a schválení programu VH
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti TJ Sokol Statenice, zhodnocení uplynulého období, tj. r. 2019
  4. Zpráva kontrolní komise, schválení účetní uzávěrky a způsob zaúčtování hospodářského výsledku před podáním daňového pozvání.
  5. Doplnění výkonného výboru TJ Sokol Statenice členy místo členů, kteří se rozhodli ukončit své členství ve výboru a o náhradníky.
  6. Doplnění Kontrolní komise o náhradníka.
  7. Diskuze
  8. Návrh usnesení
  9. Závěr

V rámci valné hromady si můžete vyzvednout členské příspěvkové známky za rok 2019 a 2020. Hodnota známek zůstává stejná jako v loňském roce, tj. 200 Kč za děti a důchodce, 500 Kč za dospělé.
Úhradu členských známek žádáme zasílat pouze bezhotovostně na účet TJ Sokol Statenice 2800997354/2010. Členské průkazy vezměte s sebou.

Za výbor jednoty Vás srdečně zve starostka Jana Špičáková.

Napsat komentář